Menú Cerrar

Pedaleando xuntas facemos camiño

Obxectivo xeral:

O empoderamento e motivación das mulleres a través da interacción e a acción cara a unha maior igualdade e autonomía.
Para iso programamos esta serie de actividades arredor da bicicleta.

A bicicleta como instrumento:

Para a autonomía do movemento feminino.
Como un xeito de moverse máis independente, saudable e económico.

Público obxectivo deste proxecto:

As mulleres en situación de vulnerabilidade.

Obradoiros

1. Programa o teu camiño

Empoderamento das mulleres a través de actividades de programación de ruta en bicicleta e debate

2. Movilidade Sostible

Realización de actividades diarias de xeito sostible empregando a bicicleta como transporte regular, promovendo accións de educación medioambiental.

3. Reparación e mantemento da bicicleta.

A bicicleta, coma eixo para fomentar a igualdade de xénero e a ruptura de estereotipos sexistas.

– Promover un espacio de orientación y asesoramiento integral a las mujeres participantes.

– Asesorar en materia laboral, legal y psicológica a las personas que formen parte del proyecto.

– Promover acciones de prevención, formación, sensibilización y reivindicación para la erradicación de todo tipo de violencia de género.

– Servir de apoyo, asesoramiento e información a las mujeres participantes, en temáticas que les interese o afecten, tanto a nivel personal como profesional.

– Promover el conocimiento reflexivo, para que sean las propias mujeres participantes las encargadas de tomar las decisiones que afecten a su vida.

– Promover actuaciones que favorezcan la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social.

– Dar respuesta a temas que afecten y preocupen concretamente a la mujer actual.

Ver más»